Strona Główna BIP Strona Główna
- studium oficerskie 2017
 

Studium oficerskie 2017

Warunki i tryb przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów do uczelni wojskowych:

1. Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. 

 

2. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu:

 

3. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.