Strona Główna BIP Strona Główna
- studium oficerskie 2018
 

Studium oficerskie 2018

Warunki i tryb przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów do uczelni wojskowych:

 Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.;

1. Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

2. Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

3. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu:

   Studium oficerskie - informacje ogólne

4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.