Strona Główna BIP Strona Główna
- szkolnictwo wyższe 2018/2019
 

Szkolnictwo wyższe 2018/2019

Warunki i tryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych:

  1. Wojskowej Akademii Technicznej

  2. Akademii Marynarki Wojennej

  3. Akademii Wojsk Lądowych

  4. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

określa:

 - Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalania warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018" (Dz.Urz. MON z 13 marca 2017 r., poz. 52);

 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie słuzby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1627);

 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słuzby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2017.71).