Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza » podstawy
 

 

 

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 

 

 

 1. Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza?

  Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

  Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie co najmniej:
  • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
  • średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
  • gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

  Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują tytuł:
  1. podchorążego, jeśli kształcą się na oficera,
  2. kadeta, jeśli kształcą się na podoficera,
  3. elewa, jeśli kształcą się na szeregowego.
 2. Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?

  Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:
  • oficera: do 6 miesięcy,
  • podoficera: do 5 miesięcy,
  • szeregowego: do 4 miesięcy.

  Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej - z dniem stawienia się do tej służby (czyli także do służby przygotowawczej). Oznacza to, że obecnie osoby, które nie pełniły wcześniej czynnej służby wojskowej, nawet w przypadku ich przeniesienia do rezerwy i uregulowania stosunku do służby wojskowej, nie będą mogły otrzymać już tego tytułu.
 3. Czy można pełnić służbę przygotowawcza w kilku okresach, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach?

  Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.