Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej - Informacje ogólne o WOT
 

„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”

   Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) - jest piątym rodzaje Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. TSW będzie pełniona w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

  Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej jest:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

   PLAN BUDOWY WOT

   Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata.
Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

   Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

 

  Na terenie administrowanym przez WKU w Malborku rozpoczęto tworzenie jednego z pododdziałów 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  Planowane rozpoczęcie ćwiczeń we wrześniu.

Dane kontaktowe Punktu Informacyjnego

WSzW w Gdańsku:

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W GDAŃSKU
ul. Do Studzienki 45, 80-206 Gdańsk

KONTAKT TELEFONICZNY:
   ppłk Paweł GÓRSKI, tel: 261 212 120
   kpt. Mirosław PATER, tel: 261 212 122
   kpt. Ireneusz ANISZEWSKI, tel: 261 212 127

  wszwgdansk.wp.mil.pl/pl/29.html   

WKU w Malborku:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MALBORKU
Plac 3-go Maja 4, 82-200 Malbork

KONTAKT TELEFONICZNY:
   mjr Cezary SŁAWKOWSKI, tel: 261 536 138
 
  kpt. Jacek KACZMARSKI, tel: 261 536 038
 
  p. Anna TUŁODZIECKA, tel: 261 536 125

  

 

,,Jak zostać terytorialsem"

 

  WNIOSEK o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

 

 ANKIETA kandydata do WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

  Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata do TSW

 

Galeria promocji WOT  więcej o WOT na: