Strona Główna BIP Strona Główna
- nabór do służby zawodowej
 

  NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ! 

Kontakt WKU w Malborku tel. 261 536 133


06.IX  W dniach: 26.09., 10 i 24.10., 14 i 28.11., oraz 05 i 12.12.2017 r., 16. batalion powietrznodesantowy, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 82.
Wolne wakaty: tutaj


06.IX  Wolne wakaty w 6 batalionie dowodzenia: tutaj


06.IX   W dniu 12.09.2017 r. o godz. 8.30 w 9 Batalionie Dowodzenia, Oś. Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska służbowe:
- kierowca kat. „C+E”;
- kierowca - ślusarz kat. „C”;
- kucharz.
Kontakt: 261-887-517 lub 261-887-521


05.IX   1 Batalion Zmechanizowany posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, w specjalnościach:
- kierowca BWP — 1— SW: 20B69
- kierowca kat. „C+E” — SW: 38T65
- kierowca kat. C” — SW: 38T64
- strzelec — SW: 20B71
- radiotelefonista - SW: 28B65
W związku z powyższym, w dniu 11 października 2017 r. od godz. 8.00 w JW 1889 w Lęborku, ul. Obrońców Wybrzeża 1 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Łączna ilość stanowisk na które może być prowadzona kwalifikacja, wynikająca z przydzielonego limitu żołnierzy zawodowych — 8.
Kandydaci przystępujący do kwalifikacji zobowiązani są posiadania stroju sportowego (odbędzie się egzamin z WF), dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, książeczkę wojskową, zaświadczenie
o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze NSR), a także w miarę możliwości zaświadczenie lekarskie dopuszczające ich do egzaminu z wychowania fizycznego.


01.IX   W 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR.
Kandydaci proszeni są o stawiennictwo w Jednostce Wojskowej 3411, 05-600 Grójec w dniu 05.09.201 7r. o godz. 08:00.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali przedstawiciele sekcji personalnej 1 .ORel:
-mjr Grzegorz OLSZOWSKI tel.: 261-513-209,
-st.chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

Wakujące stanowiska wskazane zostały w załączniku: tutaj.


30.VIII   W dniach 25-26.09.2017 r. w JW 1128 w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://22blot.wp.mil.pl/pl/1_952.html


  18.VIII   W dniach: 19.09., 10.10., 14.11., 05.12.2017 r., 6 batalion dowodzenia, 30-901 Kraków, ul. Ułanów 43, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (SW: dowódca kompanii), podoficerów (SW: technik pododdziału, starszy nurek ) oraz do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (SW: instruktor, podoficer sztabowy, pełnomocnik ds. OIN, starszy technik, dowódca aparatowni, dowódca stacji, technik pododdziału, starszy nurek, dowódca obsługi-instruktor, zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu, zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny, dowódca ośrodka analizy skażeń).

   Kontakt: JW 4009 tel. 261 135 652, 261 135 538 i 261 135 537

     Dokładne dane pod adresem:  6bdow.wp.mil.pl/pl/83.html 


  07.VIII   W każdą środę w godz. 08:00 - 12:00 (stawiennictwo na godz. 8:00), 5 pułk inżynieryjny, 70-727 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (SW: kierowca, kierowca ratownik, młodszy kierowca, młodszy kierowca radiotelefonista, starszy elektromechanik, elektromechanik, młodszy kucharz, operator).

    Kontakt: JW 2901 tel. 261 454 513, 261 454 788 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  5pinz.wp.mil.pl/pl/1.html  


  04.VIII   W dniach: 12 i 26.09., 10 i 24.10., 14 i 28.11., 05 i 12.12.2017 r., 16 batalion powietrznodesantowy, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 82, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (SW: celowniczy, kierowca-kucharz, saper).   

    Kontakt: JW 4495 tel. 261 134 602 i 261 134 551 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem: 
16bpd.wp.mil.pl/pl/26.html    


  28.VIII   W dniu: 04.09.2017 r. od godz. 8:00 (biuro przepustek), 3 batalion zmechanizowany, 72-320 Trzebiatów, ul. Zagórska 21, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (SW: kierowca GTO, działonowy operator, piechota zmechanizowana, obsłuka km, obsługa rgp, strzelec wyborowy, obsługa moździerza, obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych, obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej, kucharz, kierowca kat. 'B, C i CE', elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych, rusznikarz, ratownik, obsługa kancelarii).   

    Kontakt: JW tel. 261 458 410 i 261 458 429 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:   7bow.wp.mil.pl/pl/32.html    
 


  21.VII  W terminie do 30.09.2017 r. (planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej od 24 lipca) Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w KO Wojsk Specjalnych w 2017 roku. 

    Kontakt: JW tel. 261 101 465 i 261 101 325/374/427 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.

Informacje o procesie rekrutacji umieszczone są na stronie Ośrodka Szkolenia pod adresem:  www.commando.mil.pl/ 


  03.VII Informujemy, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tj.: Dz.U.2016.1726 ze zm.).

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4071
ul. Szosa Żarska 1
68 – 100 ŻAGAŃ
tel. 261 – 688 – 364

>>Więcej informacji<<


  13.VI    W każdy wtorek miesiąca o godz. 10:00 odbywają się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych (SW: 36A62/40H61, 38B62, 24D61, 24C61, 24C64, 24B62, 24T66).
Kontakt: Jednostka Wojskowa 3854, ul. Steyera 6, 72 – 600 ŚWINOUJŚCIE


   04.IV   W dniach: 05.10., 16.11. i 07.12.2017 r. od godz. 09:00, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 00-909 Warszawa 60, ul. Franciszka Hynka 2, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

    Kontakt: JW tel. 261 848 731 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  brepr.wp.mil.pl/pl/20.html
      <XII> Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do Narodowych Sił Rezerwowych do jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 21 w 2017 roku do n.w.:

   Kontakt: JW 2250 tel. 261 134 838, 261 134 869
 
Dokładne dane pod adresem:  6bpd.wp.mil.pl/pl/8_18.html    

>> 6 batalion dowodzenia, 30-901 Kraków, ul. Ułanów 43, prowadzi kwalifikacje w dniach: 19.09., 10.10., 14.11., 05.12.2017 r.

   Kontakt: JW 4009 tel. 261 135 652, 261 135 538 i 261 135 537

     Dokładne dane pod adresem:  6bdow.wp.mil.pl/pl/83.html   

>> 16 batalion powietrznodesantowy, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 82, prowadzi kwalifikacje w dniach: 12 i 26.09., 10 i 24.10., 14 i 28.11., 05 i 12.12.2017 r.

   Kontakt: JW 4495 tel. 261 134 802 i 261 134 551

     Dokładne dane pod adresem:  16bpd.wp.mil.pl/pl/26.html 

>> 18 batalion powietrznodesantowy, 43-300 Bielsko Biała, ul. Bardowskiego 3, prowadzi kwalifikacje w dniach: 06 i 20.09., 04 i 16.10., 08 i 22.11., 06 i 20.12.2017 r.

   Kontakt: JW 1328 tel. 261 123 432 i 261 123 241

     Dokładne dane pod adresem:  18bpd.wp.mil.pl/pl/27.html  

>> 6 batalion logistyczny, 30-901 Kraków, ul. Głowackiego 11, prowadzi kwalifikacje w dniach: 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2017 r.

   Kontakt: JW 4686 tel. 261 134 466 i 261 134 022

     Dokładne dane pod adresem: 6blog.wp.mil.pl/pl/29.html      

Kontakt: WKU w Malborku tel. 261 536 133.


<VIII> W każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania od godz. 08:00 (zbiórka przy biurze przepustek JW 1749), 12 Brygada Zmechanizowana, 70-904 Szczecin, ul. Al. Wojska Polskiego 250, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

    Kontakt: JW 1749 tel. 261 454 031 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  12bz.wp.mil.pl/pl/42.html 


 <VII> W każdy wtorek miesiąca, Komenda Portu Wojennego, 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych (kierowca, młodszy elektryk, młodszy kucharz) i żołnierzy NSR.

    Kontakt: KPW tel. 261 242 318, 261 242 634 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  kpws.wp.mil.pl/pl/10.html 


 <IV>  W każdy wtorek i piątek, poniedziałek, aż do odwołania, 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, 66-016 Czerwińsk, ul. Skladowa 10, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie: podoficerów zawodowych (instruktor, operator środków audiowizualnych - dowódca obsługi, podoficer sztabowy, starszy technik, dowódca obsługi, dowódca obsługi - dowódca wozu bojowego) oraz szeregowych zawodowych (kierowca, kierowca - elektromechanik, kierowca - ślusarz, kierowca - obsługa, kierowca - spawacz, kierowca - operator, mechanik, mechanik - spawacz).

    Kontakt: JW 1517 tel. 261 671 251 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  4zpplot.wp.mil.pl/pl/34.html 


 >  W każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, 19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 33, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

    Kontakt: JW 4808 tel. 261 336 244 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  15pplot.wp.mil.pl/pl/1_125.html  


*  W 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca, aż do odwołania, 15 Brygada Zmechanizowana, 11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 21, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (w grupie kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO).

   Kontakt: 15 BZ tel. 261 335 255 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  15bz.wp.mil.pl/pl/37.html 


 *  W każdą środę miesiąca, aż do odwołania, 11 Mazurski Pułk Artylerii, 11-601 Węgorzewo, ul. Bema 7, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (w grupie: rakietowej i artylerii, technicznej, eksploatacji systemów łączności).

   Kontakt: 11 pa tel. 261 337 132 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  11pa.wp.mil.pl/pl/15.html  


 *  W każdą środę roboczą miesiąca o godz. 8:00, aż do odwołania, 34 Brygada Kawalerii Pancernej, 68-100 Żagań, ul. Żarska 1, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie: oficerów, podoficerów, podoficerów młodszych i szeregowych. 

    Kontakt: JW 2423 tel. 261 688 924 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  34bkpanc.wp.mil.pl/pl/1.html 


 * W każdy wtorek miesiąca od godz. 8:00, aż do odwołania, 17 Brygada Zmechanizowana, 66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17, prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

   Kontakt: 17 BZ tel. 261 647 265 i 261 647 814 lub WKU w Malborku tel. 261 536 133.
Dokładne dane pod adresem:  17wbz.wp.mil.pl/pl/125.html