Strona Główna BIP Strona Główna
- szkoły podoficerskie
 

Szkoły podoficerskie

Warunki i tryb przyjęcia do szkół podoficerskich kandydatów na żołnierzy zawodowych:

  1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

  2. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

  3. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

określają:

 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficeskic (Dz.U.2015.252 j.t.) (dokument dostępny tutaj)

 - Decyzja Nr 85/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru w 2017 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz.Urz.MON 2017.80 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) (dokument dostępny tutaj).