Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

WITAMY NA STRONE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W MALBORKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku jest:

 • organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowanym Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
 • terenowym organem administracji wojskowej odpowiadającym za realizację problematyki obronnej na administrowanym terenie.

 WKU w Malborku zakresem działania terytorialnego obejmuje: TEREN ADMINISTROWANY PRZEZ WKU w MALBORKU
 • powiat malborski,
 • powiat sztumski,
 • powiat kwidzyński,
 • powiat nowodworski,
 • powiat tczewski /od 01.01.2011 r./.
 
 
Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:
 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością kraju;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.